Altaron Questy Wiki

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 09:26, 22 lut 201391.237.136.146 edycje 244 bajty +244 Utworzył nową stronę „Udajemy się na ankardię do wieży maga Erazmusa i wypytujemy się go o runę ognia . Zleca nam przyniesienie kawałka skały z energią pierwotnego ognia, którą ...”